Základné princípy inovatívneho e-mail marketingu


Sledovanie

Na stránke sledujeme všetkých zákazníkov. Zbierame o nich dôležité údaje – akým spôsobom sa ku stránke dostali, ktoré stránky navštívili alebo akú akciu vykonali.

Identifikácia

Na základe marketingových aktivít vytvárame z anonymných užívateľov reálnych a sme schopní identifikovať ich históriu návštev a aktivít.

Oslovovanie

Potenciálneho zákazníka vieme osloviť e-mailom, SMS správou, bannerom či vyskakovacím oknom. Nastavenie týchto aktivít prispôsobujeme správaniu zákazníka.


Prečo si vybrať inovatívny e-mail marketing?

E-mailový marketing nepredstavuje len jednoduché týždenné odosielanie newslettera na databázu kontaktov. Zintegrujeme komplexný nástroj a stratégie, ktoré vám pomôžu osloviť zákazníkov cielene a hlavne s potenciálom zvyšovania konverzií. Prostredníctvom inovatívneho e-mail marketingu budeme vytvárať vzťahy so zákazníkmi a zvýšime povedomie o značke, produktoch či službách.


Získame databázu
legálnych kontaktov
a e-mailových adries

Pomôžeme vám vybudovať legálnu databázu kontaktov a e-mailových adries. Našim cieľom je databázu segmentovať a oslovovať potenciálnych zákazníkov, ktorí prejavili o ponúkaný produkt záujem. Chceme, aby ste získali čo najkvalitnejšiu databázu zákazníkov s potenciálom nakupovať.


Oslovíme kontakty
e-mailom, smskou
alebo bannerom

Pripravíme stratégiu ako oslovovať kontakty e-mailmi, SMS správami alebo bannermi. Zvolíme vhodný nástroj a pripravíme šablóny. Stratégiu marketingu prispôsobíme na mieru s ohľadom na charakter ponúkaného produktu alebo služby.


Budeme sledovať
aktivitu kontaktov
na webstránke

Prostredníctvom inovatívneho marketingu spoznáte potenciálneho zákazníka. Dokážeme rozlíšiť z akej webovej stránky či reklamnej aktivity sa k vám preklikal. Následne sa vám otvára príležitosť na presné zacielenie nástrojov na návštevníke, aby sa z neho stal nakupujúci zákazník.


Zautomatizujeme
aktivity a kampane

Vďaka automatizácii budeme vedieť pohotovo reagovať na akúkoľvek akciu, ktorú návštevník na stránke vykonal. Pozorujeme správanie návštevníka na vašich stránkach a na všetky podnety môžeme reagovať vopred preverenou stratégiou. Napríklad: ak si návštevník prezeral produkty a niektorý z nich vložil do košíka, stane sa pre nás zaujímavým a prostredníctvom automatizácie s ním vieme ďalej komunikovať. Samozrejme možností, kde sa dajú automatizované kampane využiť, je výrazne viac.


Vylepšíme výsledky
A/B testovaním

Cieľom A/B testovania je zvýšenie efektivity kampaní. A/B testovanie ponúka zákazníkovi na výber dve alebo viaceré varianty. Vyskúšame, na ktorú z nich reaguje a je pre neho zaujímavejšia. Takto môžeme testovať predmety a obsahy newsletterov, farby a umiestnenie tlačidiel, motívy homepage dlaždíc, obrázky či nadpisy.


Budeme pravidelne
reportovať výsledky
a štatistiky

Pomocou štatistík a reportovania dokážeme detailne vyhodnocovať a upravovať jednotlivé kroky, pripravovať nové stratégie a aktivity. Pomôžeme vám výsledky vyhodnotiť a funkčne ich zaradiť do nasledujúcej stratégie. 


Čo získate integráciou inovatívneho marketingu?


Zvýšenie predaja

Nastavíme vám stratégiu, aby ste z nej vyťažili maximum. Primárnym zámerom je nárast tržieb a konverzií.

Nárast návštevnosti

Pripravíme vám systém, ktorý zabezpečí vysokú návštevnosť. Vyššia návštevnosť generuje viac nakupujúcich zákazníkov.

Aktivita zákazníkov

Pomocou kampaní oslovíme zákazníkov, aby boli aktívni vo vzťahu k vášmu produktu alebo značke.


Chcete integrovať
inovatívny e-mail marketing?

Napíšte nám a dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom možností integrácie.